Future Energy - Energia Przyszłości - Zmiana nietoksyczna

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło projekt rozporządzenia zmieniający dotychczasowe przepisy, dostosowując je do wymagań zgodnych z tymi panującymi w krajach Unii Europejskiej. Rozporządzenie wprowadza zmiany istotne dla przedsiębiorców i osoby fizycznych zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i obrotem zawiązkami chemicznymi (substancje, na które wymagane jest jej złożenie deklaracji są wymienione w Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów) oraz podmioty zajmujące się produkcją określonych organicznych związków chemicznych.

Zmiana polega na wprowadzeniu obowiązku dla przedsiębiorców z branży chemicznej, produkujących, przetwarzających lub wykorzystujących związki toksyczne w swej działalności obowiązku zgłaszania zmian w ramach prowadzonej działalności, dotychczas taki profil działalności podlegał jedynie zgłoszeniu na etapie rozpoczynania działalności w podanym obszarze, nie miały obowiązku informowania o żadnych zmianach ani składania dodatkowych wniosków. Rozporządzenie zawiera również wzory nowych deklaracji, dokładne określono, które z nich powinny wypełnić podmioty zajmujące się np. obrotem toksynami w handlu transgranicznym, a które przedsiębiorcy przechowujący środki chemiczne na potrzeby służb mundurowych. Technicznym udogodnieniem dla przedsiębiorców jest możliwość złożenia dokumentów w biurze podawczym Ministerstwa Gospodarki lub przez firmę kurierską, a nie tylko poprzez Pocztę Polską. Projekt rozporządzenia Ministerstwo przekazało Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego i przedstawicielom branży do konsultacji społecznych.

Rozwiązania

Zobacz co mozemy zaoferować

Już wkrótce

Badania

Zapoznaj się z wynikami badań.

Czytaj więcej...

Informacje techniczne

Sprawdź parametry techniczne

Już wkrótce...

© 2012-2015 Future Energy sp. z o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000379210, z siedzibą w Poznaniu (61-131), ul. Katowicka 11 /U29. NIP: 7831662724, REGON: 301535188