Future Energy - Energia Przyszłości - Więcej energii odnawialnej

W Polsce znacznym utrudnieniem dla rozwoju produkcji energii ze źródeł odnawialnych jest brak regulacji prawnych, a co się z tym wiąże brak efektywnego systemu wsparcia. Można liczyć na zmianę w tym zakresie związaną z  tym, że w założeniach Programu unijnego zawarto zapis o konieczności redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku o 20 proc, przy zachowaniu wymogu wzrostu efektywności energetycznej o 20 %. Spełnieniu tych warunków ma towarzyszyć jednoczesne zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w ogólnej produkcji energii również do poziomu 20 proc. W osiągnięciu tych celów mogą pomóc technologie wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych. W naszym kraju odnawialne źródła energii w Polsce to wciąż przede wszystkim współspalanie wraz z węglem materiałów biologicznych, odpadów drewnianych, słomy itp. Istniej tez kilka przestarzałych i wyeksploatowanych elektrowni wodnych. Nie mamy wypracowanej kultury ekologicznej, a  dyskusja na temat odnawialnych źródeł energii sprowadza się niemal wyłącznie do kwestii ekonomicznych, w tym cen energii uzyskiwanej z takich źródeł, które są wciąż wyższe niż w przypadku źródeł konwencjonalnych.

Wysoka cena jest argumentem  przeciwników OZE, którzy jednak zdają się nie dostrzegać, że energia odnawialna wiąże się z różną skalą i poziomem rozwoju technologii w stosunku do energii konwencjonalnej. Systemy wsparcia i subwencjonowania stosowane na świecie mają na celu obniżenie jednostkowych kosztów instalacji urządzeń, co skutkuje spadkiem cen energii wytwarzanej z ich pomocą. Dopóki jednak w Polsce prawdziwa energia ze źródeł odnawialnych będzie produkowana jedynie w ramach pilotażowych projektów inwestycyjnych nie będzie można myśleć o pułapie  zapewniającym redukcję jednostkowych kosztów. Mamy potencjał i wiedzę płynąca z wniosków z rozwoju instalacji dla źródeł odnawialnych stosowanych w Europie, pozwalających  na zróżnicowanie źródeł wytwórczych i wykorzystanie różnych technologii zgodnych z  lokalnymi możliwościami (np. Dolny i Górny Śląsk są miejscami idealnymi dla rozwoju energetyki fotowoltaicznej, Polska Wschodnia z jej licznymi gospodarstwami rolnymi może wykorzystać jako źródło energii odnawialnej biomasa i biogaz, północna i środkowa część Polski to dobre lokalizacje dla elektrowni wiatrowych).

Ponadto siłownie wykorzystujące gaz łupkowy wraz ze zmodernizowanymi elektrowniami wodnymi, mogłyby być bardzo efektywnym uzupełnieniem i zabezpieczeniem dla możliwości i efektywności źródeł odnawialnych.  Na tym etapie projektowania polityki energii odnawialnej kierunki rozwoju tej gałęzi w Polsce wyznacza  Unia Europejska, której większość krajów (Polska jeszcze nie w pełnym zakresie) wdrożyła już dyrektywę dotyczącą odnawialnych źródeł energii również poprzez wkład finansowy jakim jest dotowanie projektów związanych z energetyką odnawialną. Wydaje się oczywiste, że w szybkim tempie należałoby uregulować, a w zasadzie stworzyć ramy prawne, ponieważ brak prawa stabilizującego inwestycje związane ze źródłami energii odnawialnej jest hamulcem rozwoju tej dziedziny; już kilku światowych inwestorów wycofało się z Polski właśnie z obaw przed brakiem regulacji, gdyż oznaczało to zbyt wielkie ryzyko inwestycyjne, w kontekście dużych kwot i długich okresów zwrotu tych inwestycji.

Pamiętać należy, że kiedy tylko uchwalona zostanie ustawa o OZE, natychmiast powinny zacząć się prace związane z oszacowaniem, a następnie rzetelną oceną możliwości przyłączeniowych i zrównoważonego wzrostu, w celu uniknięcia na etapie wdrażania odnawialnych źródeł problemów ze stabilnością sieci, w której dla poprawnego działania musi być zrównoważony pobór z  produkcją, co jest o tyle trudne, że źródła odnawialne bywają nieprzewidywalne. Nie tylko warunki geograficzne, ale też technologiczne uwarunkowania sprzyjają zastosowaniu nowych rozwiązań: energia produkowana ze źródeł odnawialnych w mikro i małych instalacjach jest zużywana w małej odległości od miejsca jej wyprodukowania, możliwości OZE są praktycznie nieograniczone. Zarówno panele słoneczne jak i turbiny wiatrowe można instalować na dachach domów, bloków mieszkalnych, na dachach obiektów samorządowych (należących do samorządu terytorialnego), budynkach sieci handlowych. Wydajność ogniw fotowoltaicznych stale rośnie, przy jednoczesnym spadku cen, w dodatku postęp technologiczny sprawia, że usuwane są takie niedogodności źródeł odnawialnych jak hałas. Nowoczesne turbiny obracają  w osi pionowej, zajmują znacznie mniej miejsca niż poprzednie wersje, w poziom hałasu został zredukowany do ledwo słyszalnego.

Rozwiązania

Zobacz co mozemy zaoferować

Już wkrótce

Badania

Zapoznaj się z wynikami badań.

Czytaj więcej...

Informacje techniczne

Sprawdź parametry techniczne

Już wkrótce...

© 2012-2015 Future Energy sp. z o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000379210, z siedzibą w Poznaniu (61-131), ul. Katowicka 11 /U29. NIP: 7831662724, REGON: 301535188