Future Energy - Energia Przyszłości - Unia energetyczna premiera

Rozmowy o gazie wciąż trwają. Pewnie trwałyby tak samo długo 8 czy 10 lat temu, kiedy w Polsce była świadomość tego, że związanie gazem z Rosją to jest problem, jednak obecnie wydaje się, że samo debatowanie nad tematem bez konkretnych efektów jest nużące. Nawet jeśli udałoby się sfinalizować rozmowy i podjąć działania w postaci choćby unii energetycznej korzyści odczuwalne dopiero za dwa pokolenia. Obciążenia w postaci inwestycji w infrastrukturę należy zacząć jak najszybciej.

Premier Donald Tusk dokłada starań w celu pozyskania akceptacji przywódców Unii Europejskiej do jego pomysłu swojej unii energetycznej. Bezpieczeństwo energetyczne w Europie było bardzo istotnym tematem poruszanym7 maja, na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Podstawowym założeniem projektowanej unii energetycznej, (która bywa w zachodnich mediach nazywana "unią energii"), jest zminimalizowanie zależności krajów Unii Europejskiej od rosyjskiego gazu, co miałoby wzmocnić słabnącą coraz widoczniej Europę. Przyczyną intensyfikacji rozmów na ten temat jest naturalnie kryzys ukraińsko-rosyjski, który ma olbrzymi wpływ na sektor energetyczny. Właśnie napięci na linii Kijów-Moskwa- Unia Europejska była zarzewiem pomysłu Premiera na wprowadzenie zakupów gazu od Rosji wspólnie przez państwa członkowskie. Eksperci rynku gazu i energetyki wskazują, że osiągnięcie tego celu należałoby przeprowadzać stopniowo, np. poprzez wspólne początkowe zakupy unijne na poziomie 15-20% gazu sprowadzanego do Unii Europejskiej, z czasem zwiększając swoje pułapy do 90-lub może 100% dostaw. Należałoby poczekać również na wygaśnięcie obowiązujących kontraktów z Gazpromem, z którym kontrakt wiąże np. Polskę do 2022 r.

Choćby z tego punktu widzenia uruchomienie wspólnych zakupów wymagać będzie nawet kilkunastu lat. Ponadto pamiętać trzeba, że nie wszystkie kraje Unii są zainteresowane takim rozwiązaniem: Bułgaria, Węgry, Austria, Grecja czy Włochy są zainteresowane raczej czerpaniem korzyści z budowy gazociągu South Stream, który miałby dostarczać tym krajom gaz z Rosji. Zgodnie z kolejnym istotnym postulatem unii energetycznej usprawnić i pogłębić należy mechanizm solidarnościowy, polegający na tym, by w razie gdyby jakiemuś państwu UE groziło zablokowanie przez Rosję dostaw gazu, to inne państwa miałyby obowiązek udzielenia w tym zakresie pomocy. Początki takiego rozwiązania już istnieją na mocy rozporządzenia Komisji Europejskiej tzw. "rozporządzenia SOS", wprowadzonego w 2010 r.  w reakcji na kryzys gazowy ukraińsko-rosyjskiego  jaki miał miejsce w styczniu 2009 r. Wtedy dostawy gazu z Rosji na kilka tygodni zostały odcięte dla odbiorców na Bałkanach i w Europie Środkowej.

Unia Europejska nałożyła na skutek tego na członków obowiązek rozbudowy oraz modernizacji infrastruktury przesyłowej gazu, w celu przygotowania na interwencyjne uzupełnienie deficytu w kraju, pozbawionym dostaw. Według pomysłu szefa polskiego rządu ta infrastruktura powinna być w dalszym ciągu rozbudowywana poprzez budowę nie tylko gazociągów, ale też magazynów gazu czy interkonektorów. Trzecim istotnym elementem tworzenia unii energetycznej miałoby być efektywniejsze niż dotąd wykorzystanie źródeł energii w poszczególnych krajach europejskich i możliwość szerszego otwarcia rynków dla dostaw surowców energetycznych spoza Europy: ze Stanów Zjednoczonych lub Australii. W tym aspekcie państwa europejskie również nie są jednomyślne: te, których kontakty z Rosją przebiegają pomyślnie są przeciwne sprowadzaniu surowców z innych krajów, przynajmniej dopóki byłoby to droższe rozwiązanie. Jak to w polityce, powodzenie inicjatywy premiera Tuska będzie w znacznej mierze zależało od składu Parlamentu Europejskiego po nadchodzących wyborach, a co się z tym wiąże kto będzie komisarzem gospodarczym.

Rozwiązania

Zobacz co mozemy zaoferować

Już wkrótce

Badania

Zapoznaj się z wynikami badań.

Czytaj więcej...

Informacje techniczne

Sprawdź parametry techniczne

Już wkrótce...

© 2012-2015 Future Energy sp. z o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000379210, z siedzibą w Poznaniu (61-131), ul. Katowicka 11 /U29. NIP: 7831662724, REGON: 301535188