Future Energy - Energia Przyszłości - Pomiar inteligentny

Publikacja sprawozdania Komisji Europejskiej, oceniające postępy w rozpowszechnianiu systemu inteligentnego pomiaru energii w państwach członkowskich UE zgodnie z założeniami trzeciego pakietu energetycznego. Wskazuje na pozytywną ocenę Komisji w zakresie wdrażania inteligentnych liczników prądu, mimo dostrzeżonych problemów. Regulacja nazywana trzecim pakietem energetycznym formułuje wymóg zapewnienia przez państwa członkowskie wdrożenia tzw. inteligentnych systemów pomiaru energii, dla którego to celu założono zakres rozpowszechnienia na poziomie 80 proc. do 2020 r. w pozytywnie ocenionych przypadkach.

W Finlandii, Włoszech i Szwecji do 2014 r. zainstalowano niemal 45 mln inteligentnych liczników energii, czyli prawie 23 % liczby liczników jakie mają zaplanowano zainstalować w UE do 2020 r. Komisja szacuje, że zobowiązania związane z wdrożeniem systemu pochłoną ok. 45 mld euro przeznaczonych na instalację do 2020 r. niemal 200 mln inteligentnych liczników energii elektrycznej, dla ok. 72 % europejskich konsumentów i 45 mln liczników gazu dla około 40 % konsumentów.

Komisja Europejska poinformowała, że nie we wszystkich krajach Unii Europejskiej rozpowszechnianie inteligentnego pomiaru energii elektrycznej ma ekonomiczne uzasadnienie, z kolei  wprowadzenie inteligentnego pomiaru gazu stanowi poważniejsze wyzwanie. W istocie te stwierdzenia ukrywają brak prawnych uregulowań, jak też możliwości technologicznych, które  pozwalałaby na wdrożenie tych rozwiązań w większości państw Unii. Większość państw europejskich (Austria, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Rumunia, Szwecja, Włochy i Wielka Brytania) prowadzi obecnie lub planuje przeprowadzenie działań mających na celu rozpowszechnianie systemu inteligentnego pomiaru do 2020 r., są też takie państwa, które już zakończyły wdrożenia.

W Polsce i w Rumunii wykonane analizy zarówno kosztów jak i korzyści dały wynik pozytywny, oficjalne decyzje dotyczące wdrażania smart meteringu wciąż nie zapadły. Jako pierwsi wdrażanie takich instalacji zakończyli Włosi i Szwedzi, a w Wielkiej Brytanii instalację na skalę niemal globalną rozpoczęto w 2013 roku. Pilotażową instalację inteligentnych liczników przeprowadzono we Francji w 94 mieszkaniach (w dzielnicy miasta Issy-les-Moulineaux), co pozwoliło na pozyskanie dane szczegółowych na temat zużycia energii w czasie rzeczywistym.

Takie dane dały obraz dostosowania zapotrzebowania na energię. Ponadto Komisja podała, ze w siedmiu państwach Unii: w Belgii, Republice Czeskiej, Litwie, Łotwie, Niemczech, Portugalii i Słowacji analiz kosztów i korzyści wdrożenia do 2020 r., przy założeniu jego szerokiego wdrożenia dały wynik negatywny. W trzech państwach: w Niemczech, na Łotwie i Słowacji zastosowanie systemu inteligentnego pomiaru uznano za uzasadniony dla określonych grup klientów. Jedynie 5 państw: Irlandia, Luksemburg, Holandia, Włochy i Wielka Brytania podjęło decyzje o rozpowszechnieniu inteligentnych liczników gazowe do 2020 r. lub nawet wcześniej, a Brytyjczycy będą je instalować równocześnie z licznikami prądu. Austria i Francja zaplanowały prowadzić wdrożenia na wielką skalę, konkretne oficjalne decyzje wciąż nie zapadły.

W Belgii, Republice Czeskiej, Danii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Łotwie, Niemczech, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Szwecji dokonane wyniki analiz kosztów oraz korzyści związane z inteligentnym pomiarem zużycia gazu były niekorzystne. Kilka państw członkowskich nie zakończył oceny opłacalności systemu, na Cyprze i Malcie nie istnieje sieć gazowa. W naszym kraju smart meteringu w zakresie gazu również odłożono na następne lata. Przy okazji zajmowania się pomiarami gazu i energii rozważany jest również pomysł inteligentnego pomiaru wody, tak wynika z przykładów z Europy Zachodniej.

Także w Polsce istnieją miejsca, gdzie podjęto takie próby przez firmę specjalizującą się w zarządzaniu energią elektryczną. W Warszawie przeprowadzono instalację urządzeń dla systemu oczyszczania wody i rurociągów, dzięki którym możliwy jest pomiar poboru wody i jej zużycia w danych godzinach dobowych. Na podstawie takich danych lepiej można zarządzać oczyszczaniem wody, prowadzić to może do zmniejszenia kosztów związanych z poborem energii. Komisja Europejska nie zamierza podawać danych dotyczących ewentualnych korzyści finansowych po stronie odbiorców indywidualnych, jedyne oczywiste to bardziej szczegółowe dane na rachunkach.

Specjaliści uważają, że to sami konsumenci i stopień ich zaangażowania między innymi poprzez reakcję na zapotrzebowanie oraz stosowanie systemów cen zróżnicowanych jako zachęt mogą wpłynąć korzystanie na stan finansów domowych. Korzyści dla koncernów energetycznych są oczywiste : nie tylko zaoszczędzą energię, ale też będą miały  dostęp do danych o każdym kliencie, jego zapotrzebowaniu, a równocześnie będą mogły sprawniej zarządzać stratami oraz awariami. W tak optymistycznym ujęciu nietrudno sobie wyobrazić zysk dla  środowiska naturalnego. Jak wynika z raportu EPRI (Electric Power Research Institute) inteligentna sieć energetyczna mogłaby ograniczyć światową emisję CO2 do 2020 r. o niemal 4 %.

Rozwiązania

Zobacz co mozemy zaoferować

Już wkrótce

Badania

Zapoznaj się z wynikami badań.

Czytaj więcej...

Informacje techniczne

Sprawdź parametry techniczne

Już wkrótce...

© 2012-2015 Future Energy sp. z o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000379210, z siedzibą w Poznaniu (61-131), ul. Katowicka 11 /U29. NIP: 7831662724, REGON: 301535188