Future Energy - Energia Przyszłości - Krynica 2014

W Krynicy od 2 września 2014 r. trwa XXIV Forum Ekonomiczne, które porównuje się do Davos dla Europy Środkowo-Wschodniej.

Tegorocznym głównym tematem jest sprawa modelu i pozycji Europy wobec zagrożenia pokoju w tej części świata.
Działania rozgrywające się na Ukrainie mają  bezpośredni związek z przyszłością energetyczną kontynentu, stąd ważnym tematem będzie energetyka i propozycje rozwiązań wobec zmienionej sytuacji w tym obszarze. Uczestnicy będą dyskutować o takich zagadnieniach jak polityka inwestycyjna, gaz łupkowy, bezpieczeństwo dostaw surowców, a także kwestia energii atomowej na najbliżej dekady. Na ten temat będą rozprawiać między innymi tacy eksperci rynku energii jak Maciej Bando (prezes Urzędu Regulacji Energetyki), Marek Woszczyk (prezes zarządu Polskiej Grupy Energetycznej), Ireneusz Łazor (szef Towarowej Giełdy Energii) a także przedstawiciele innych wiodących spółek energetycznych.
Wobec tego jak bardzo napięte i niepewne są obecnie stosunki z Rosją, co przekłada się bezpośrednio na zwiększenie ryzyka związanego z dostawami gazu zainteresowanie przyciąga debata "Unia energii dla Europy - konkurencyjność, wzrost, bezpieczeństwo i solidarność", poprowadzona przez byłego unijnego komisarza do spraw przedsiębiorstw i przemysłu Güntera Verheugena. Planowane jest zainicjowanie dyskusji dotyczącej głównie koncepcji powołania unii energii, w związku z tym także uczestnicy omawiać będą kwestie konkurencyjności, bezpieczeństwa i solidarności UE w sektorze energetycznym.

Rozwiązania

Zobacz co mozemy zaoferować

Już wkrótce

Badania

Zapoznaj się z wynikami badań.

Czytaj więcej...

Informacje techniczne

Sprawdź parametry techniczne

Już wkrótce...

© 2012-2015 Future Energy sp. z o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000379210, z siedzibą w Poznaniu (61-131), ul. Katowicka 11 /U29. NIP: 7831662724, REGON: 301535188