Future Energy - Energia Przyszłości - CO2 wciąż gorącym tematem

Co wyniknie z debaty "Unia Energetyczna - konkurencyjna, bezpieczna i zrównoważona energia dla europejskiego przemysłu", mającej na celu ustalenie stanowiska w zakresie prób połączenia ekonomicznej konkurencji w wymogami jakie stawia ochrona klimatu?

Jednym z najistotniejszych celów Wspólnoty jest dążenie do budowy bezpiecznej, jednocześnie taniej energetyki, ponieważ tylko spełnienie tych warunków poprawy konkurencyjności ekonomicznej w Europie. Takie stanowisko prezentuje nie tylko komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu i energii, Miguel Arias Canete, ale większość parlamentarzystów europejskich. Komisarz twierdzi, że wciągu najbliższych lat wydatki związane z przebudową infrastruktury i budowę nowych mocy trzeba będzie wydać około 1 bln euro, co więcej jego zdaniem trzeba będzie zaangażować nie tylko środki publiczne, ale też zwrócić uwagę i pozyskać środki z kapitałów prywatnych. On sam twierdzi, że nie ma sensu prowadzić gier handlowych w zakresie emisji. Rozmowy dotyczące modernizacji sektora energetycznego już trwają, zaawansowane są również prace nad dostosowaniem rozwiązań prawnych. To wszystko ma służyć stworzeniu korzystnych warunków do inwestowania w tym sektorze, z uwzględnieniem przede wszystkim rozwiązań niskowęglowych.
Przedstawiciele Polskiej Grupy Energetycznej popierają inicjatywy służące ochronie środowiska i mają chęć brać czynny udział w poprawie warunków klimatycznych, z pełnym zrozumieniem stanowiska Komisji Europejskiej, której główną troską jest  emisji CO2. Z punktu widzenia PGE zadziwiające jest, że Komisja wywiera wpływ na wzrost ceny praw do emisji dwutlenku węgla, w miejsce wspierania inicjatyw mających na celu propagowanie przemysłu emitującego jak najmniejsze jego ilości.
Nie bez znaczenia jest fakt, ze to nasz kraj był jednym z pionierów unijnych we wprowadzaniu tzw. zielonych certyfikatów (czyli mechanizm wsparcia produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł), co jest skutkiem troski o środowisko naturalne i dążenia do jego ochrony również w kontekście współpracy unijnej. polskiego koncernu energetycznego.
Jak do tej pory podczas debaty wspominane były technologie niskowęglowe, a nie zerowowęglowe, ponieważ na tym etapie naszego państwa nie stać na wprowadzanie takich drastycznych zmian w polityce węglowej. Jest to zdanie między innymi Jerzego Buzka, byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, który prowadził debatę.
Wiceprezes spółki Tauron ds. strategii i rozwoju, zwrócił uwagę na to, że na początkowym etapie zmian większa ilość odnawialnych źródeł może skutkować nieprzewidywalnością w zakresie wielkości dostaw. Z czasem będzie trzeba stworzyć rozwiązanie, które ustabilizuje dostawy energii. Jedną z opcji - w ocenie wiceministra środowiska i pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Marcin Korolec może być gaz. Kolejnym czynnikiem, na który zwrócono podczas debaty uwagę było zróżnicowanie między krajami, w dostępie do gazu, co w efekcie będzie mogła mieć wpływ na konkurencję w tym zakresie opartą o zasoby.
Były prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej - Jarosław Zagórowski, stoi na stanowisku, że pozytywnym zjawiskiem jest próba  brania pod uwagę w Unii interesów poszczególnych jej państw, co jest zjawiskiem dość nowym, do tej pory bowiem polityka klimatyczna dążyła do podporządkowania polityki ekonomicznej. Zdaniem Zagórowskiego istotne jest też przypominanie, że dekarbonizacja, nie oznacza całkowitego zmniejszenia zużycia samego węgla, lecz zmniejszenie emisji ubocznego produktu spalania jakim jest dwutlenek węgla. Mając na względzie wagę problemu dla środowiska należy przyjąć, że temat jest rozpoczęty, lecz prace będą trwały długo.

Rozwiązania

Zobacz co mozemy zaoferować

Już wkrótce

Badania

Zapoznaj się z wynikami badań.

Czytaj więcej...

Informacje techniczne

Sprawdź parametry techniczne

Już wkrótce...

© 2012-2015 Future Energy sp. z o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000379210, z siedzibą w Poznaniu (61-131), ul. Katowicka 11 /U29. NIP: 7831662724, REGON: 301535188