Future Energy - Energia Przyszłości - Papieska ochrona środowiska

Od pierwszych dni swojego pontyfikatu (w marcu 2013 r.) Papież Franciszek  pokazuje światu, że bardzo obchodzą go sprawy społeczne i polityczne. Teraz, ku konsternacji konserwatystów z kręgów Watykanu Papież zabiera głos w sprawie wpływu ludzi na globalne ocieplenie klimatu. Watykańskie warsztaty na wysokim szczeblu, które odbyły się w maju 2015 r. dotyczące ludzkiego wymiaru zmian zachodzących w klimacie były jednym z ważniejszych wydarzeń, które poprzedzają wydanie zapowiedzianej przez głowę kościoła katolickiego encykliki dotyczącej środowiska.

Ma się ona ukazać latem 2015 r.  i jakkolwiek znane są jak dotąd jedynie główne zagadnienia jakie będą jej tematem, rozbudziła już nadzieje obrońców środowiska i zatrwożyła nieco sceptyków tego tematu. Jakkolwiek osiągnięto w wielu środowiskach jednoznaczne stanowisko, dotyczące stałego wzrostu globalnej temperatury na świcie, związanej w znacznej mierze z emisją gzów cieplarnianych, wszelkie międzynarodowe wysiłki na rzecz zrobienia czegoś znaczącego w tym zakresie, co miałoby istotne i mierzalne znaczenie spełzły na niczym. Konserwatyści i sceptycy prowadzili kampanie, które miały na celu pokazanie, że całe zamieszanie z globalnym ociepleniem jest mistyfikacją, a rządy państw, przede wszystkim gospodarek wzrastających  były niechętne podejmowaniu kroków, które mogłyby hamować wzrost, nie bacząc na koszty dla środowiska.
Encyklika Papieża nie będzie pierwszym słowem jakie władze kościoła katolickiego mają w tej sprawie. Poprzednik Franciszka - Benedykt XVI również podnosił kwestię istotności ludzkiego wpływu na środowisko, jednak jego stanowisko nie znalazło puenty w postaci tak znaczącej jak encyklika. Papież Franciszek ponadto idzie w swoich obserwacjach i zaleceniach daleko dalej od Benedykta, proklamując coś co nazywane jest "zintegrowaną ekologią" łączącą rozwój zgodny z naturą, troskę o sprawy najuboższych z odpowiedzialnością za środowisko, co może wywrzeć wpływ nie tylko na środowiska katolickie.
Katoliccy konserwatyści są przy tym zdania, że Papież nie jest autorytetem w sprawach z zakresu nauki. A to paradoksalnie jest kolejny argument dla sceptyków teorii o ocieplaniu się klimatu by podważyć tę - jak twierdzą - kruchą teorię i konsekwencje z niej płynące.
Niezależnie jednak od stanowiska jakie każdy z nas może zając wobec tych dwóch stron dyskusji powinniśmy - widząc zachodzące zmiany w środowisku - uświadomić sobie, że ponosimy moralną odpowiedzialność, która z kolei powinna spowodować jakąś aktywność mającą na celu zapobieganie dalszym zniszczeniom.
Encyklika ma się ukazać akurat w chwili, gdy ma szanse odbić się sporym echem w związku ze szczytem klimatycznym planowanym na grudzień 2016 r. w Paryżu. Papież zamierza tam zabrać głos jako obrońca dalszego niszczenia planety.

Rozwiązania

Zobacz co mozemy zaoferować

Już wkrótce

Badania

Zapoznaj się z wynikami badań.

Czytaj więcej...

Informacje techniczne

Sprawdź parametry techniczne

Już wkrótce...

© 2012-2015 Future Energy sp. z o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000379210, z siedzibą w Poznaniu (61-131), ul. Katowicka 11 /U29. NIP: 7831662724, REGON: 301535188