Future Energy - Energia Przyszłości - Unia Europejska prowadzi energetyczne dochodzenie

 

Unia Europejska rozpoczęła dyskusję nad kwestią dotyczącą wpływu regulacji jakie wprowadzają poszczególne państwa w zakresie odnawialnych źródeł energii może wpłynąć na regulacje unijne z tym zakresie.

Wiele spośród państw Unii stworzyło "mechanizmy wydolności", w nadziei, że uda im się zrównoważyć nierówności w zakresie odnawialnych źródeł energii.  Takie regulacje pozwalają na finansowanie indywidualnych producentów energii pochodzącej z upraw roślin czy wody, nie tylko obecnie, ale także na czas takiej intensywności zużycia energii kiedy ta pochodząca wyłącznie z paneli słonecznych i wiatru będzie niewystarczająca.
Komisja Europejska, regulator Unii chce ustalić czy takie wewnętrzne wpływanie na producentów energii nie narusza zasad subsydiowania działalności gospodarczej przez rządy poszczególnych państw, ustalone w ustawodawstwie Unii.
W tym sektorze sformułowanie zapytania - krok, który poprzedza podjęcie dochodzenia - będzie skutkowało sprawdzenie mechanizmów wydolności w Belgii, Chorwacji, Danii, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji i w Polsce. Komisja chce zdobyć wiedzę czy są inne drogi, wliczając w to ściślejszą integrację rynków wewnętrznych energii, które mogą stymulować inwestycje  i zapewnić stabilniejsze  zaopatrzenie w energię konsumentów.
Zdaniem Margarethe Vestager (unijnej Komisarz do spraw konkurencji) jest zdania, że "Rządy państw mają  prawowity interes w zapewnieniu wystarczającej ilości energii jakiej potrzebują gospodarstwa domowe i przemysł, po to by uniknąć wyłączeń". "Moją rolą jest strzec aby reguły obowiązujące w publicznym obrocie energią podtrzymywały zasady niefaworyzowania poszczególnych producentów lub technologii ani nie tworzyły przeszkód dla swobody konkurencji między krajami Unii" podkreśliła Komisarz.  
Jedna rzecz, którą regulator (Komisja Europejska) będzie obserwował jest to czy narodowe mechanizmy wydolności w zakresie produkcji energii proponują również jakąś formę kompensaty za podejmowanie wysiłków w zakresie wdrażania technologii doskonalenia wydajności energetycznej, lub ograniczenia jej poboru w czasie największego zużycia.
Mechanizmy wydolności energetycznej były krytykowane przez środowiska działaczy na rzecz ochrony środowiska i producentów energii odnawialnej, którzy jako główny argument podnosili, że nie jest właściwe subsydiowanie  szkodliwych źródeł energii, takich jak elektrownie węglowe , które produkują wielkie ilości dwutlenku węgla, fatalnie wpływającego na zanieczyszczenie powietrza.
"Musimy zapewnić by działanie mechanizmów wydolności nie stało się maszyną do utrzymywania niewydajnych lub bezczynnych elektrowni w ruchu, żeby nie utrudniało postępu w osiąganiu większego zakresu dystrybucji energii odnawialnej" podkreśla przedstawiciel Europejskiego Stowarzyszenia Energii Wiatrowej. 
Zapytania formułowane przez Komisję wynikają z coraz większej presji na ten organ by zintegrować rynek energii dal 28 krajów członkowskich. Dodatkowe regulacje w zakresie mechanizmów wydolności, mogą być odpowiedzią na zapytanie kierowane do tej branży, a dochodzenie i jego wyniki mogłyby być przydatne w wysiłkach mających na celu stworzenie integralnego systemu energetycznego Unii.
Planowane zakończenia dochodzeń w poszczególnych państwach i publikacja ich wyników miałaby nastąpić w połowie 2016 r.

 

Rozwiązania

Zobacz co mozemy zaoferować

Już wkrótce

Badania

Zapoznaj się z wynikami badań.

Czytaj więcej...

Informacje techniczne

Sprawdź parametry techniczne

Już wkrótce...

© 2012-2015 Future Energy sp. z o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000379210, z siedzibą w Poznaniu (61-131), ul. Katowicka 11 /U29. NIP: 7831662724, REGON: 301535188