Future Energy - Energia Przyszłości - Home

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w 2014 r. kontrolę stanu sieci przesyłu energii w latach 2009-2013. Jak wynika z informacji pokontrolnej w dobrym stanie znajdują się polskie elektroenergetyczne sieci przesyłowe (czyli sieci wysokich i najwyższych napięć). W okresie objętym kontrolą nie miały miejsca zdarzenia, w których zagrożone mogłoby być bezpieczeństwo ciągłości dostaw energii elektrycznej.

Rozmowy o gazie wciąż trwają. Pewnie trwałyby tak samo długo 8 czy 10 lat temu, kiedy w Polsce była świadomość tego, że związanie gazem z Rosją to jest problem, jednak obecnie wydaje się, że samo debatowanie nad tematem bez konkretnych efektów jest nużące. Nawet jeśli udałoby się sfinalizować rozmowy i podjąć działania w postaci choćby unii energetycznej korzyści odczuwalne dopiero za dwa pokolenia. Obciążenia w postaci inwestycji w infrastrukturę należy zacząć jak najszybciej.

Rozwiązania

Zobacz co mozemy zaoferować

Już wkrótce

Badania

Zapoznaj się z wynikami badań.

Czytaj więcej...

Informacje techniczne

Sprawdź parametry techniczne

Już wkrótce...

© 2012-2015 Future Energy sp. z o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000379210, z siedzibą w Poznaniu (61-131), ul. Katowicka 11 /U29. NIP: 7831662724, REGON: 301535188