Future Energy - Energia Przyszłości - Home

Holenderska firma z rynku wydobycia ropy naftowej Royal Dutch Shell zrezygnował z udziału w jednym z największych i najnowocześniejszych  projektów wydobycia gazu w Norwegii. Firma motywuje decyzję  wzrostem kosztów i złożonością projektu. Zdaniem specjalistów rynku paliw jest to cios dla tej technologii, która według niektórych miała szanse zrewolucjonizować sposób wydobycia gazu na szelfie morskim. Rzecznik Shell podał 11 kwietnia 2014 r. iż firma zdecydowała się na odłożenie realizacji rozpoczętego projektu przeprowadzania podwodnej kompresji gazu w obrębie złoża Ormen Lange na Morzu Północnym.

Ostatnie wydarzenia w Rosji, a szczególnie na Ukrainie potwierdzają pilną potrzebę uniezależnienia Europy od rosyjskiego gazu. Wydaje się, że na poważnie należy rozpatrywać możliwość importu gazu ame­ry­kań­skie­go na stary kontynent, jako jedną z opcji na ogra­ni­cze­nie za­leż­no­ści ener­ge­tycz­nej od rosyjskiego dostawcy. Oczywiście uruchomienie tej inwestycji wy­ma­ga olbrzymich kwot oraz przede wszystkim kilku lat przy­go­to­wań. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest przewidywalność Stanów Zjed­no­czo­nych, które pod tym względem są kontrahentem zdecydowanie lepszym niż nieprzewidywalna Rosja.

Rozwiązania

Zobacz co mozemy zaoferować

Już wkrótce

Badania

Zapoznaj się z wynikami badań.

Czytaj więcej...

Informacje techniczne

Sprawdź parametry techniczne

Już wkrótce...

© 2012-2015 Future Energy sp. z o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000379210, z siedzibą w Poznaniu (61-131), ul. Katowicka 11 /U29. NIP: 7831662724, REGON: 301535188