Future Energy - Energia Przyszłości - Ogłoszenie o konkursie 1/2011 (ZAKOŃCZONY)

Spółka Future Energy sp. z o.o.
w związku z realizacją projektu:
Zbudowanie prototypu innowacyjnego systemu prognozowania poziomu zużycia energii elektrycznej o nazwie 'Future Energy Management System'Projekt: UDA-POIG.01.04.00-30-065/10-00,
Wartość projektu: 9.957.022 zł,
Udział Unii Europejskiej: 5.647.245 zł,
Okres realizacji: 07.2011-03.2013

 

Ogłasza konkurs na wybór dostawcy w zakresie specjalistycznych zasobów osobowych.

Kryteria oceny ofert: cena dnia roboczego 80% oceny, doświadczenie oferenta 20% oceny
Termin składania ofert: 16 września 2011
Opis przedmiotu zakupu: przedmiotem konkursu jest zawarcie umowy ramowej na usługi wynajmu specjalistycznej kadry w okresie realizacji projektu. Zakres prac, wymagany skład osobowy oraz czas realizacji poszczególnych zadań będzie każdorazowo określany w zamówieniu.

Dalsze szczegóły, w tym lista wymaganych profili pracowników, dostępne są w dokumencie "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia", który zostanie udostępniony po zawarciu umowy o zachowaniu poufności, której wzór dostępny jest pod adresem http://www.future-energy.com.pl/WzorNDA.doc oraz http://www.future-energy.com.pl/WzorNDA.pdf
UWAGA: sposób zawarcia umowy o zachowaniu poufności opisany jest w §8, a jednym z warunków obowiązkowych jest wpłata Wadium związanego z postępowaniem konkursowym - prosimy o uważne zapoznanie się z treścią umowy.

Rozwiązania

Zobacz co mozemy zaoferować

Już wkrótce

Badania

Zapoznaj się z wynikami badań.

Czytaj więcej...

Informacje techniczne

Sprawdź parametry techniczne

Już wkrótce...

© 2012-2015 Future Energy sp. z o.o.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000379210, z siedzibą w Poznaniu (61-131), ul. Katowicka 11 /U29. NIP: 7831662724, REGON: 301535188